H.H.第三世多杰羌佛, 南無第三世多杰羌佛, 世界佛教教皇

世界佛教教皇南無第三世多杰羌佛為高僧大德們說法

當時,眾多高僧大德齊聚,有高僧請示世界佛教教皇南無 第三世多杰羌佛 :“怎麼才是最好的修行… 繼續閱讀 世界佛教教皇南無第三世多杰羌佛為高僧大德們說法

聯合國際世界佛教總部, H.H.第三世多杰羌佛

第三世多杰羌佛說法

《學佛》 《什麼叫修行》 《學佛》 南無第三世多杰羌佛說法《學佛》 南無 第三世多杰羌佛 說法《學佛》是至高法… 繼續閱讀 第三世多杰羌佛說法