H.H.第三世多杰羌佛, H.H.第三世多杰羌佛渡生成就, 南無第三世多杰羌佛, 义云高大师

侯李庆秋亲见释迦牟尼佛等接引其先生 她先生临终前谆告她 今生须跟随义云高大师(H.H. 第三世多杰羌佛)修行

虔诚向佛 侯欲善获佛菩萨接引往生 侯李庆秋亲见 释迦牟尼佛等接引其先生 她先生临终前谆告她  今生须… 繼續閱讀 侯李庆秋亲见释迦牟尼佛等接引其先生 她先生临终前谆告她 今生须跟随义云高大师(H.H. 第三世多杰羌佛)修行

第三世多杰羌佛藝術成就, H.H.第三世多杰羌佛, 新聞報導, 义云高大师

义云高大师 韵雕艺术作品震撼世人(國際日報)

义云高大师 韵雕艺术作品震撼世人(國際日報) 美洲国家组织举办义云高大师韵雕作品展 以美加等34国组成的美洲国… 繼續閱讀 义云高大师 韵雕艺术作品震撼世人(國際日報)