H.H.第三世多杰羌佛, 义云高大师

义云高大师(H.H.第三世多杰羌佛)追踪报导:义大师的稀世绝唱

义云高大师 (H.H.第三世多杰羌佛)追踪报导:义大师的稀世绝唱 1996 年 8 月号刊载於投资中国之大陆风情 香港天王巨星张学友近年来在影艺界屡创佳绩。其唱片销售量自专辑「吻別」起,一路扶摇直上,被称为天王已是众所公认的事实,不过关于他拜师学佛的事情却鲜少有人提起,张学友的师父正是义云高大师 (H.H.第三世多杰羌佛)。

第三世多杰羌佛藝術成就, 義雲高大師, H.H.第三世多杰羌佛, 南無第三世多杰羌佛

義雲高大師(H.H.第三世多杰羌佛)的五明成就介紹

關於“第三世多杰羌佛”佛號的說明 二零零八年四月三日,由全球佛教出版社和世界法音出版社出版的《多杰羌佛第三世》… 繼續閱讀 義雲高大師(H.H.第三世多杰羌佛)的五明成就介紹