H.H.第三世多杰羌佛, 南無第三世多杰羌佛的弟子, 世界佛教總部

意昭老和尚

意昭老和尚承接虚云老和尚之衣钵,早已斩断生死之根本,为当今禅门之圣德。为解救六道众生之痛苦,意昭老和尚以地藏王菩萨为榜样,发愿“娑婆众生不尽,誓不成佛”,老和尚亦被赞誉为地藏王菩萨化身。2000年6月,意昭老和尚随同世界佛教僧伽会主席悟明长老等世界高僧大德参加了南无第三世多杰羌佛主修的佛降甘露大法会,共同见证了百千万劫难遭遇的真实佛法的伟大。意昭老和尚受到了南无第三世多杰羌佛甘露加持灌顶,被南无第三世多杰羌佛赞为稀有难得的戒行开悟高僧。(详细请恭看《第三世多杰羌佛请佛陀降下甘露和舍利》实况录像)