H.H.第三世多杰羌佛, H.H.第三世多杰羌佛渡生成就, 新聞報導, 义云高大师, 佛法聖蹟

义云高大师(H.H.第三世多杰羌佛) 的弟子余林彩春 死而复生得甚深凈土法往升极乐

余林彩春 死而复生得甚深凈土法往升极乐综合报导: 新闻媒体报导读后心得。华盛顿新闻:记者苏静蓉/洛杉矶报导。天… 繼續閱讀 义云高大师(H.H.第三世多杰羌佛) 的弟子余林彩春 死而复生得甚深凈土法往升极乐

H.H.第三世多杰羌佛, H.H.第三世多杰羌佛渡生成就, 南無第三世多杰羌佛, 义云高大师

侯李庆秋亲见释迦牟尼佛等接引其先生 她先生临终前谆告她 今生须跟随义云高大师(H.H. 第三世多杰羌佛)修行

虔诚向佛 侯欲善获佛菩萨接引往生 侯李庆秋亲见 释迦牟尼佛等接引其先生 她先生临终前谆告她  今生须… 繼續閱讀 侯李庆秋亲见释迦牟尼佛等接引其先生 她先生临终前谆告她 今生须跟随义云高大师(H.H. 第三世多杰羌佛)修行