H.H.第三世多杰羌佛渡生成就

第三世多杰羌佛 渡生成就

第三世多杰羌佛 渡生成就 佛史上傳聞的「勝義火供大法」 洛杉磯聖蹟寺舉行義雲高大師(H.H.第三世多杰羌佛)一… 繼續閱讀 第三世多杰羌佛 渡生成就

義雲高大師, H.H.第三世多杰羌佛, 新聞報導

義雲高大師傳彌陀大法 劉惠秀生死自由肉身坐化

義雲高大師(第三世多杰羌佛)傳彌陀大法 念佛法門精髓 義雲高大師(第三世多杰羌佛)傳彌陀大法,念佛法門精髓。劉… 繼續閱讀 義雲高大師傳彌陀大法 劉惠秀生死自由肉身坐化